ΠΙΣ ΑΠ:2522, 8.11.2017

ΠΙΣ ΑΠ:2522, 8.11.2017

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του τομέα Υγειονομικών, πρ. ΕΤΑΑ, Πρόεδρος Διοικούσας επιτροπής, αρ.πρωτ.142141731/31.102017 (ΑΠ.ΠΙΣ 2521/8.11.2017), με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του συλλόγου σας.

Εμμανουήλ Ηλιάκης

Προιστάμενος Διοικ.Υπηρεσιών

(περισσότερα…)

Ζητείται Ιατρός Εργασίας ή μη Ειδικός Ιατρός για την περιοχή των Οινοφύτων

Ζητείται Ιατρός Εργασίας ή μη Ειδικός Ιατρός για την περιοχή των Οινοφύτων

Για την ενημέρωση των μελών του συλλόγου, λάβαμε την κάτωθι επιστολή:

«Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας ή με μη Ειδικούς Ιατρούς που τηρούν της προδιαγραφές του Ν. 3850/2015 για λογαριασμό εταιρίας πελάτη, για την περιοχή των Οινοφύτων.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω
email: [email protected], ή φαξ : 210 4822091, ή τηλ.: 2104838712.

Με εκτίμηση,

Για την Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd»

Προσλήψεις Ιατρών για τα νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας της Σαουδικής Αραβίας
ΠΙΣ ΑΠ: 2314, 16.10.2017, Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

ΠΙΣ ΑΠ: 2314, 16.10.2017, Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Αθήνα 16.10.2017
ΑΠ: 2314

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Α’- Μεταδοτικών και μη Μεταδοτικών Νοσημάτων, αριθμ.πρωτ. ΓΙα/ΓΠ οικ.76309/11.10.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 2338/18.10.2017), με θέμα: «Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες», με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Εμμανουήλ Ηλιάκης

Προϊστάμενος Διοικ. Υπηρεσιών

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2341 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

ΠΙΣ, ΑΠ: 2314, 16.10.2017,  Σχετικά με συνταγογράφηση εμβολίου PNEUMOVAX 23

ΠΙΣ, ΑΠ: 2314, 16.10.2017, Σχετικά με συνταγογράφηση εμβολίου PNEUMOVAX 23

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

16.10.2017

Αθήνα, ΑΠ:   2314

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα: Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, αριθμ.πρωτ. ΔΒ4Α/Γ23/οικ.41996/13.10.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 2300/13.10.2017), με θέμα: Σχετικά με συνταγογράφηση εμβολίου PNEUMOVAX 23, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Για τον Π.Ι.Σ

Εμμανουήλ Ηλιακής Προϊστάμενος Διοικ.Υπηρεσιών

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ 2314 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

ΠΙΣ ΑΠ: 2372, 23.10.2017,  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ.ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ

ΠΙΣ ΑΠ: 2372, 23.10.2017, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ.ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ

Κοινοποίηση: Ιατρικούς Συλλόγους

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κατά τη συνεδρίαση του της Παρασκευής 20.10.2017, συζήτησε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση σας (τελεσιγραφικού τύπου), για συμψηφισμό οφειλών των παροχών εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών και εκτός των αναφερομένων στην υπ’αριθμ.2362/20.10.2017 επιστολή μας, αποφάσισε:

  • Ζητούμε επανεξέταση των δεδομένων.
  • Τόκο υπερημερίας νια το 10% των τεσσάρων ετών, το οποίο παρακρατήθηκε και μετά να ακολουθήσει ο συμψηφισμός με το εΐ3\Λ/03θκ 2013-2015.
  • Να αφαιρεθούν από το είθννοθεκ του 2015, οι οφειλές των τριών μηνών που παρακρατήθηκαν προς τους παρόχους από τον ΕΟΠΥΥ εντός του

–  Η καταβολή των οφειλομένων ποσών, να πραγματοποιηθεί σε 120 δόσεις.

Κάθε πάροχος όταν έχει οιανδήποτε αμφιβολία νια τα ποσά συμψηφισμού να διατυπώσει τις επιφυλάξεις του στην αρμόδια ΠΕΔΙ.

Να χρησιμοποιήσει επίσης κάθε πρόσφορο μέσο ακόμη και δικαστικό, προς αποκατάσταση κάθε αδικίας.

Έχουμε τη βεβαιότητα, αλλά και ζητάμε επιτακτικά, ότι η ασφυκτική και εκτός κανόνων δικαίου προθεσμία των τριών ημερών θα παραταθεί, καθόσον είναι πρακτικώς αδύνατον στα στενά αυτά περιθώρια να γίνει έλεγχος των στοιχείων.

 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ ΑΠ ΠΙΣ 2372 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd