Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ, ειδικότητας Ψυχιατρικής και βαθμού Επιμελητή Β’ στον Ψυχιατρικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ, ειδικότητας Ψυχιατρικής και βαθμού Επιμελητή Β’ στον Ψυχιατρικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

Για την ενημέρωση των μελών.
Συνημμένα προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ, ειδικότητας Ψυχιατρικής και βαθμού Επιμελητή Β’ στον Ψυχιατρικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης – Ψυχ. Τομέας με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 20 ημερολογιακών ημερών από 18/9/2017 έως 7/10/2017. (περισσότερα…)

Πρόσκληση σε Ημερίδα, «Σωστή Ενημέρωση από τους Ειδικούς Σύγχρονα Προβλήματα», Τετάρτη 4.10.2017

Πρόσκληση σε Ημερίδα, «Σωστή Ενημέρωση από τους Ειδικούς Σύγχρονα Προβλήματα», Τετάρτη 4.10.2017

Πρόσκληση σε Ημερίδα, «Σωστή Ενημέρωση από τους Ειδικούς Σύγχρονα Προβλήματα», Τετάρτη 4.10.2017, ώρα 18:30, Συνεδριακό Κέντρο Θηβών, Αίθουσα «Αλ.Κοφίνης»

Πρόγραμμα (περισσότερα…)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών που συνεδρίασε την 7η Σεπτεμβρίου, μετά την απόφαση του ΔΣ του ΠΙΣ για ενιαία ημερομηνία εκλογών των ιατρικών συλλόγων και έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις των άρθ.24,25,28,29,55 του Β.Δ. της 7-11-57,την με αρ.πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ12266/15-2-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ.Παύλου Πολάκη ,αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την Κυριακή  22/10/2017.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Α.

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών σε εκλογές στις 22 Οκτωβρίου 2017 Κυριακή και ώρα 8.30  έως την δύση του ηλίου 19.00 για την ανάδειξη:

  1. ΕΠΤΑ (7) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. ΕΝΟΣ Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) Τακτικών μελών  του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ΕΝΟΣ Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου  και ΤΡΙΩΝ (3) Αναπληρωματικών μελών
  3. ΤΡΙΩΝ (3) Τακτικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. ΔΥΟ Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
  • Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 22/9/2017 ημέρα Παρασκευή έως 14.30 στα γραφεία του Ι.Σ.Θ.
  • Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη του Συλλόγου τα οποία θα τακτοποιηθούν ταμειακά για το  2017.
  • Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος  είναι υποχρεωτική για τα μέλη σύμφωνα με το Νόμο 727/77. Τυχόν παράλειψη του εκλογικού δικαιώματος συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.
  • Απαγορεύεται στα μέλη να ψηφίσουν με πληρεξούσιο.

Β.

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που θα γίνει στις 04/10/17 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του ΙΣΘ   (Κάδμου 1) και ώρα 20.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί στις 11/10/17  ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Θ.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΙΛΙΩ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ                                                       ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΝΙΚΑΣ

Site by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ., ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ.

Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ., ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ.

Για την ενημέρωση των μελών μας.

«Σας αποστέλλουμε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρων επί θητεία, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του Νοσοκομείου μας, προς ενημέρωσή σας. Η προθεσμία υποβολής  αιτήσεων – δηλώσεων των υποψήφιων ιατρών με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την εν λόγω προκήρυξη είναι από 01-09-2017 έως & 20-09-2017. (περισσότερα…)

Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ Προκήρυξη μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής και μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ρευματολογίας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΒ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΒ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικεύμενου του Κλάδου Ιατρού ΕΣΥ, Ειδικότητας, Ψυχιατρικής, Βαθμού Επιμελητή Β. (περισσότερα…)