ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αριθμ. πρωτ. 5405/24-7-2017 Απόφαση Προκήρυξης Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. για την πλήρωση μίας (1) θέσης ιατρού ειδικότητας Παθολογίας με βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου και παρακαλούμε για την δημοσιοποίησή της με κάθε δυνατό μέσο, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. (περισσότερα…)

Προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευόμενων Ιατρών στο Νοσοκομείο Καρδίτσας
Προκήρυξη θέσης του Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ (Επιμελητής, Χειρουργική) στο Νοσοκομείο Κατερίνης
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

«Σας διαβιβάζουμε την 653/17-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΛ746906Β-ΟΚΖ) Απόφαση προκήρυξης της πλήρωσης επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. « Γ. Παπανικολάου»   και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Διοικητής Κωνσταντίνος   Εμμανουηλίδης» (περισσότερα…)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ – Πρόγραμμα Παραρτήματος Θήβας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ – Πρόγραμμα Παραρτήματος Θήβας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣH, Θήβα, 11/5/2017   

Η Ελληνική Αντικαρκινική ΕταιρείαΠαράρτημα Θήβας σας προσκαλεί στην Πανελλήνια Αντικαρκινική εβδομάδα 15 – 21 Μαΐου με δράσεις που σκοπό έχουν την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής, την ανάγκη τακτικών προληπτικών εξετάσεων, τη διεκδίκηση του αιτήματος όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα από το που ζουν και σε τι οικονομική ή κοινωνική κατάσταση βρίσκονται να έχουν πρόσβαση σε έγκαιρες και έγκυρες ιατρικές υπηρεσίες και τέλος τη διεκδίκηση της δημιουργίας και λειτουργίας των κατάλληλων δομών για στήριξη των ασθενών και των οικείων τους στης δοκιμασίες που τους επιφυλάσσει η ασθένεια του καρκίνου.

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Θήβας συμμετέχει στην Εβδομάδα με τις εξής δράσεις : (περισσότερα…)

Επικαιροποιηση Μητρώου Ιατρών για την έκδοση Ιατρικού Πιστοποιητικού Ναυτικών προς ναυτολόγηση

Επικαιροποιηση Μητρώου Ιατρών για την έκδοση Ιατρικού Πιστοποιητικού Ναυτικών προς ναυτολόγηση

Επικαιροποιηση Μητρώου Ιατρών για την έκδοση Ιατρικού Πιστοποιητικού Ναυτικών προς ναυτολόγηση

ΣΧΕΤ.: Η αριθ.πρωτ.:2242.7-2.ΐ/25174/2017/Μ.Ε.ΣΝΕ,2006/04/03-04-2017 (ΑΔΑ:9ΧΘΧ4653ΠΩ ΞΜΖ) εγκύκλιος ΑΛΣ.ΕΛ.-ΑΚΤ. ΔΝΕΡ 1°-2° .

 

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ Αλέξανδρος

Σας διαβιβάζουμε ανωτέρω σχετική και παρακαλούμε για την ενημέρωση σας καθώς και την κατάλληλη ενημέρωση των μελών σας.» (περισσότερα…)