Ενημέρωση ΠΙΣ προς Ιατρικούς Συλλόγους – Αποφάσεις Υπουργείου Υγείας
ΠΙΣ, ΑΠ:1049, 19.4.2018, Κοινοποίηση 3 Εγγράφων

ΠΙΣ, ΑΠ:1049, 19.4.2018, Κοινοποίηση 3 Εγγράφων

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας
Αθήνα 19/4/2018 ΑΠ: 1049

Κυρία/ε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα: (περισσότερα…)

ΠΙΣ, ΑΠ:329, 8.2.2018, Κοινοποίηση 3 Εγγράφων

ΠΙΣ, ΑΠ:329, 8.2.2018, Κοινοποίηση 3 Εγγράφων

Προς τους
Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας
Κυρία/ε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε τα έξης έγγραφα:
1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Διατροφής, αρ.πρωτ. Δ1β/ΓΠ 9031/31.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 318/7.2.2018), με θέμα: «Χρήση καμπυλών ανάπτυξης νέου Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού»,
2. Υπουργείο Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ Άνάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, αριθμ.πρωτ. Γ1γ/Γ/ΦΑΥ2Α1/Γ.Π./4578/1.2.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 317/7.2.2108), με θέμα: «Χορήγηση Αιγίδας για την 12η Ημερίδα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Ν. Ιωνίας, Κωνσταντοπούλειο -Πατησίων με θέμα: Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας στη Νοσηλευτική Φροντίδα. Σύγχρονες Προσεγγίσεις» και
3. Υπουργείο Υγείας, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής, Δ/νση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Τμήμα Β’- Λοιπών Εξαρτήσεων – Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Γ’-Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων, αριθμ.πρωτ. Γ.Π./Δ2β/οιοκ.8809/31.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 314/7.2.2108), με θέμα: «Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας»
τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας. (περισσότερα…)

ΠΙΣ, ΑΠ:253, 1.2.2018, Κοινοποίηση 2 Εγγράφων

ΠΙΣ, ΑΠ:253, 1.2.2018, Κοινοποίηση 2 Εγγράφων

“Κυρία/ε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:
1. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νης Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Φαρμάκου, Τμήμα: Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, αριθμ.πρωτ. Γ32/2/οικ.2912/23.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 228/30.1.2018), με θέμα: “Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ραδιοφάρμακο ΧΟΡΙΟΟ από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ» &
2. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αριθμ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ.5319/22.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 241/31.1.2018), με θέμα: «Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων με έδρα την Αθήνα περιόδου Φεβρουαρίου 2018»” (περισσότερα…)

ΠΙΣ, ΑΠ:200, 25.1.2018, Κοινοποίηση 3 Εγγράφων

ΠΙΣ, ΑΠ:200, 25.1.2018, Κοινοποίηση 3 Εγγράφων

“Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών, αριθμ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ.3624/16.1.2018, ( ΑΠ ΠΙΣ: 102/24.1.2018), με θέμα: «Παράταση της θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων με Εδρα την Αθήν, την Αλεξανδρούπολη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Λάρισα»
  2. Υπουργείο Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών, αριθμ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ.3631/16.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 190/24.1.2018), με θέμα: «Παράταση της θητείας των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για την Εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, με έδρα την Αθήνα» &
  3. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση: Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Φαρμάκου, Τμήμα: Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, με αριθμ.πρωτ. Γ32/2/οικ.2912/23.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ 196/25.1.2018), με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ραδιοφάρμακο ΧΟΡΙ0Ο από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ.

με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.”

(περισσότερα…)

ΠΙΣ, ΑΠ:181, 23.1.2018, Φάρμακα που εξετάζονται από τις επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους

ΠΙΣ, ΑΠ:181, 23.1.2018, Φάρμακα που εξετάζονται από τις επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους

“Σας διαβιβάζουμε έγγραφο Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Φαρμάκου, Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, αριθμ.πρωτ. 2308/18.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 173/22.1.2018), με θέμα: “Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους”, με τη παράκληση όπως ενημερώνεστε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.”
(περισσότερα…)