Ζητούνται Ιατροί άνευ Ειδικότητας για την περιοχή της Κω

Ζητούνται Ιατροί άνευ Ειδικότητας για την περιοχή της Κω

Η Ιατρική Εταιρεία «MEDHOME HIPPOCRATES Α.Ε.”, που δραστηριοποιείται στον χώρο της Υγείας, στην ευρύτερη περιοχή της Κω, ζητάει Ιατρούς άνευ ειδικότητας, για μόνιμη συνεργασία, ή για την τουριστική περίοδο, 1-5-2018 έως 31-10-2018.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (περισσότερα…)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Γ.Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ Γ.Ν ΞΑΝΘΗΣ
Eργασία σε ιατρούς με ειδικότητα (παιδιατρική, παθολογική, ορθοπαιδική, Ω.Ρ.Λ. και γενική ιατρική) ή άνευ ειδικότητας στη Ζάκυνθο

Eργασία σε ιατρούς με ειδικότητα (παιδιατρική, παθολογική, ορθοπαιδική, Ω.Ρ.Λ. και γενική ιατρική) ή άνευ ειδικότητας στη Ζάκυνθο

H ιατρική εταιρία Zante Medical Care με έδρα τη Ζάκυνθο προσφέρει εργασία σε ιατρούς με ειδικότητα (παιδιατρική, παθολογική, ορθοπαιδική, Ω.Ρ.Λ. και γενική ιατρική) ή άνευ ειδικότητας, για στελέχωση ιατρικού κέντρου και περιφερειακών ιατρείων κατά την θερινή περίοδο 2018.
Μισθός πολύ ικανοποιητικός.
Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
Τηλ. επικοινωνίας: 6984 263 172

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ακολουθεί η προκήρυξη πλήρωσης:
1. Μιας (1) θέσης, ειδικευμένων ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας
Παθολογίας , στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή/ριας Β΄
2. Μιας (1) θέσης, ειδικευμένων ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας
Αναισθησιολογίας , στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή/ριας Β΄

(περισσότερα…)

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

Η υπ’αρίθμ. 4109/28-3-2018 απόφαση-προκήρυξη εννιά (9) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου
Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ: 75ΩΤ46907Ρ-03Ψ) για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

(περισσότερα…)