ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ» ΣΑΒΒΑΤΟ, 22.10.2016, [VIDEO]

Παρακολουθήστε την Ημερίδα «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ» ΣΑΒΒΑΤΟ, που υλοποιήθηκε στο 22.10.2016.