ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ Γ.Ν ΞΑΝΘΗΣ
Eργασία σε ιατρούς με ειδικότητα (παιδιατρική, παθολογική, ορθοπαιδική, Ω.Ρ.Λ. και γενική ιατρική) ή άνευ ειδικότητας στη Ζάκυνθο

Eργασία σε ιατρούς με ειδικότητα (παιδιατρική, παθολογική, ορθοπαιδική, Ω.Ρ.Λ. και γενική ιατρική) ή άνευ ειδικότητας στη Ζάκυνθο

H ιατρική εταιρία Zante Medical Care με έδρα τη Ζάκυνθο προσφέρει εργασία σε ιατρούς με ειδικότητα (παιδιατρική, παθολογική, ορθοπαιδική, Ω.Ρ.Λ. και γενική ιατρική) ή άνευ ειδικότητας, για στελέχωση ιατρικού κέντρου και περιφερειακών ιατρείων κατά την θερινή περίοδο 2018.
Μισθός πολύ ικανοποιητικός.
Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]
Τηλ. επικοινωνίας: 6984 263 172

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ακολουθεί η προκήρυξη πλήρωσης:
1. Μιας (1) θέσης, ειδικευμένων ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας
Παθολογίας , στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή/ριας Β΄
2. Μιας (1) θέσης, ειδικευμένων ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας
Αναισθησιολογίας , στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή/ριας Β΄

(περισσότερα…)

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

Η υπ’αρίθμ. 4109/28-3-2018 απόφαση-προκήρυξη εννιά (9) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου
Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ: 75ΩΤ46907Ρ-03Ψ) για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

(περισσότερα…)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Π. Γ.Ν ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Π. Γ.Ν ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»:

(περισσότερα…)

Προκήρυξη 13 θέσεων ιατρών ΕΣΥ για το Τ.Ε.Π. του ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Προκήρυξη 13 θέσεων ιατρών ΕΣΥ για το Τ.Ε.Π. του ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Προκήρυξη την πλήρωση των κάτωθι επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου ως ακολούθως:

(περισσότερα…)