ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, IPIROTIKI FACILITY SERVICES AE

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, IPIROTIKI FACILITY SERVICES AE

Η ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για κάλυψη της ακόλουθης  επιχείρησης

  1. IPIROTIKI FACILITY SERVICES AE

με την  οποία συμβάλλεται στην περιοχή της Θήβας. (περισσότερα…)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο.Ε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο.Ε

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ.
(περισσότερα…)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΟΕ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΟΕ

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΟΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ.
(περισσότερα…)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ.
(περισσότερα…)

Ενημέρωση Ετήσιας Δήλωσης

Ενημέρωση Ετήσιας Δήλωσης

Εκτυπώστε τη ΔΗΛΩΣΗ

Άρθρο 296, του νέου νόμου (4512/17-1-2018) που διέπει τη λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων

Εκτυπώστε τη δήλωσηΘήβα 14 Ιανουαρίου  2019

Κε/α   συνάδελφε:

Σας επισυνάπτω το σχετικό άρθρο του νέου νόμου (4512/17-1-2018) που διέπει τη λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων:

«Άρθρο 296

Ετήσια Δήλωση

  1. Ο ιατρός, ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου, υποχρεούται κάθε έτος και μέχρι τέλους Φεβρουαρίου να υποβάλει στο Σύλλογο, του οποίου είναι μέλος, δήλωση, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία:

α) όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και του ιατρείου και την ιατρική ειδικότητα που ασκεί νομίμως,

β) βεβαίωση ότι αυτός ασκεί πράγματι το λειτούργημα του ιατρού, διατηρώντας προσωπικό ιατρείο ή από κοινού με άλλον ιατρό, του οποίου πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο, ή άλλο ιδιωτικό φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και αν παρέχει τις υπηρεσίες του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πάγια αντιμισθία ή κατ΄ αποκοπήν ή ανά επίσκεψη, δηλώνοντας και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου, τη διεύθυνση αυτού και το ποσό της αντιμισθίας ή αμοιβής ανά επίσκεψη, όπως, επίσης, αν λαμβάνει κάποια σύνταξη, τον ασφαλιστικό φορέα και το ποσό αυτής, (περισσότερα…)

Ζητείται Ιατρός Εργασίας, Σχηματάρι Βοιωτίας

Ζητείται Ιατρός Εργασίας, Σχηματάρι Βοιωτίας

Από την εταιρία «Α & Β Χατζηχρυσος ΑΕ» με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας, αναζητείται Ιατρός Εργασίας για συνεργασία (ώρες ετήσιας απασχόλησης 75). Παρακαλώ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εντός τριών ημερών.