Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω, επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης ως ακολούθως:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ω4ΗΥ4690ΒΤ-6ΣΧ by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd