Προκήρυξη θεσεων ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Προκήρυξη πλήρωσης επί θητεία θεσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΩΔ2Τ469ΗΑΞ-Θ5Φ by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd