Συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας

“Παρακαλούμε πολύ, όπως αναρτηθεί η κάτωθι αγγελία στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σας.

Η εταιρεία μας αναζητεί συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για λογαριασμό  εταιρειών-πελατών μας  που δραστηριοποιούνται στο νομό Βοιωτίας.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο [email protected], επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας, έως 3/12/2016 και ώρα 10:00 πμ.”