Διενέργεια εξετάσεων Ιατρικών & Οδοντιατρικών Ειδικοτήτων, Εξ.Περίοδος Φεβρουαρίου

Διαβιβαστικό ΑΠ:253, Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Διενέργεια εξετάσεων Ιατρικών & Οδοντιατρικών Ειδικοτήτων, Εξ.Περίοδος Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠ 253