ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΗ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ