Πρόγραμμα του 24ου Συνεδρίου Ωτολογίας-Ακουολογίας-Νευροωτολογίας

Σας αποστέλλουμε επισυναπτόμενα το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του 24ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας-Ακουολογίας-Νευροωτολογίας σε Συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Φεβρουαρίου 2014, στο Κτίριο ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ. (Αμφιθέατρο Ι).             

Επισυνάπτεται το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα.

Το Δελτίο Εγγραφής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.praxicon.gr/otologias.html
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Δήμητρα Βουλγαροπούλου
PRAXICON
Oργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων
Κοινωνικών Εκδηλώσεων
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Εθν. Αντιστάσεως 101, 55 134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652
Fax. 2310 435064
info@praxicon.gr, www.praxicon.gr

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ _ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ