Ζητούνται Ειδικοί Ιατροί Εργασίας, για την περιοχή της Βοιωτίας

Αγγελία από την εταιρία Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd, που αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς
Εργασίας για λογαριασμό πελάτη της CLEANWAY ΕΠΕ, για την περιοχή της Βοιωτίας

i s a Anazhthsh Ie Thivas Cleanway 2015