Αναζήτηση ιατρών για Απασχόληση ως Ιατροί Εργασίας σε Επιχειρήσεις

Από την ΕΞ.Υ.Π.Π. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. λάβαμε την παρακάτω επιστολή:
“Αξιότιµες/οι κυρίες/κύριοι,
Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε κατάσταση ιατρών µελών του συλλόγου σας, ειδικών ιατρών εργασίας καθώς και ιατρών, που έχουν τις προϋποθέσεις να ασκήσουν καθήκοντα
ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις, δηλαδή ιατρών οι οποίοι στις 15/05/2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. 

Θα είµαστε σε αναµονή της απάντησής σας
Πληροφορίες: Μαρία Τάτση, Τηλ. & Fax: 2310-540280, e-mail: [email protected]
Με εκτίµηση,”

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΗΒΩΝ 14.01