Αναζήτηση Ιατρού Εργασίας, VIOMETALE Α.Β & Ε.Ε

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ VIOMETALE Α.Β. & Ε.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.