Προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ για το Γ.Ν Λιβαδειάς- Γ.Ν Θηβών (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας) )

Προκήρυξη για την πλήρωση των κάτωθι θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν. ΛιβαδειάςΓ.Ν. Θηβών (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας) :

  1. Μία (1 ) θέση Διευθυντή Αναισθησιολογιασ ή Παθολογιασ ή Χειρουργικησ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικησ Ιατρικησ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση , προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας ( για το Τ.Ε.Π. )
  2. Μία (1 ) θέση Επιμελητή Α΄ Παθολογιασ ή Αναισθησιολογιασ ή Χειρουργικησ ή καρδιολογιασ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικησ Ιατρικησ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση , προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας ( για το Τ.Ε.Π. )
  3. Μία (1 ) θέση Επιμελητή Β΄ Χειρουργικησ ή Παθολογιασ ή πνευμονολογιασφυματιολογιασ ή καρδιολογιασ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικησ Ιατρικησ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση , προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας ( για το Τ.Ε.Π. )
  4. Μία (1 ) θέση Επιμελητή Β΄ καρδιολογιασ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ή Παθολογιασ ή πνευμονολογιασφυματιολογιασ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικησ Ιατρικησ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση , προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας ( για το Τ.Ε.Π. )
  5. Μία (1 ) θέση Επιμελητή Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για το Παθολογικό Τμήμα και
  6. Μία (1 ) θέση Επιμελητή Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για το Αναισθησιολογικό Τμήμα

Ακολουθεί η προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ_ΘΗΒΑ Τελικο_signed by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd