ΕΞΕ – ΚΠ – 3302 – 2019, Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας, ιός του Δυτικού Νείλου

ΕΞΕ – ΚΠ – 3302 – 2019, Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας, ιός του Δυτικού Νείλου

ΕΞΕ – ΚΠ – 3302 – 2019 – «Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ανάγκη ενισχυμένης επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, 2019»

(περισσότερα…)

Διενέργεια Δερμοαντίδρασης Mantoux

Διενέργεια Δερμοαντίδρασης Mantoux

Κατόπιν γνωμοδότησης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Σχετικά 5, 6, 10), που έγινε αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η σύσταση για τη διενέργεια της δερμοαντίδρασης Mantoux διαμορφώνεται ως εξής : (περισσότερα…)

Επιπλέον Ειδικότητες στην Ιατρική Εξέταση Οδηγών

Επιπλέον Ειδικότητες στην Ιατρική Εξέταση Οδηγών

Για την ενημέρωση σας.

“Θέμα: Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Σχετ: α) Νόμος 4413/2016 (ΦΕΚ. 148Α 78-8-2016)

β) Εγκύκλιος Α3/63032/7900/31-10-2016 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών &Δικτύων

Ύστερα από την εγκύκλιο αρ.πρωτ. Α3/63032/7900/31-10-2016 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων προστίθενται οι ειδικότητες του ορθοπεδικού, ουρολόγου, νεφρολόγου και δερματολόγου. (περισσότερα…)

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ – Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν.ΘΗΒΑΣ

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ – Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν.ΘΗΒΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν.ΘΗΒΑΣ [Αποκεντρωμένη Μονάδα Θήβας] αφού έλαβε υπ’ όψιν:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 26 και 27 του Ν.1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως ισχύει
 2. τις διατάξεις των Ν.2071/92, Ν.2194/94, Ν.2519/97

3.τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’) «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

 1. τις διατάξεις του άρθρου 35 και 36 του ν.4368/16
 2. τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 69 του Ν.2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας»
 3. την υπ’ αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.22211/22.3.2016 (ΦΕΚ.794/τ.Β’/23.3.2016) Υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών ΕΣΥ και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»
 4. τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’)
 5. την υπ’ αριθμ. ΔΥ13α/39832/97 (ΦΕΚ1088/τ.Β’/1997) με θέμα «Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ»
 6. Το Ν.2716/99, το Ν.2345/95, το Ν.2737/99, το Ν.2889/01, το Ν.2955/01, το Ν.3106/03, το Ν.3172/03, το Ν.3204/03, το Ν.3252/04, το Ν.3293/04, το Ν.3329/05,το Ν 3370/05, το Ν.3527/07, το Ν.3580/07, το Ν.3754/09, το Ν.4368/16
 7. Τον οργανισμό του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 3480/τ.Β’/31.12.2012), όπως ισχύει
 8. Την υπ’ αριθμ. Α2α/Γ.Π./28751/22.4.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση για
  προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Την πλήρωση των κάτωθι επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β’ για τα αντίστοιχα Τμήματα του Νοσοκομείου.

 1. Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Παθολογίας
 2. Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Χειρουργικής

(περισσότερα…)

ΕΟΠΠΥ, Παροχή οδηγιών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού

ΕΟΠΠΥ, Παροχή οδηγιών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού

Παροχή οδηγιών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από τον ΕΟΠΠΥ. (περισσότερα…)

Πρόληψη των επιπτώσεων καύσωνα

Πρόληψη των επιπτώσεων καύσωνα

Ακολουθεί ενημερωτική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων από υψηλές θερμοκρασίες. (περισσότερα…)