ΕΟΠΠΥ, 26.03.20, Κοινοποίηση διατάξεων

ΕΟΠΠΥ, 26.03.20, Κοινοποίηση διατάξεων

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων»

ΣΧΕΤ: Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020

Θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό: (περισσότερα…)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛ.ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛ.ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΕΟΠΠΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛ.ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

(περισσότερα…)

ΠΙΣ ΑΠ: 115, 18-1-2017, ενημέρωση μελών από ΕΟΠΥΥ για είδη πρόσθετης περίθαλψης, Υγειονομικού Υλικού, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Συμπληρωμάτων Ειδικής Διατροφής και για αποζημίωση δαπανών στους ασφαλισμένους για θεραπείες Ειδικής Αγωγής και αγορά Οπτικών Ειδών

ΠΙΣ ΑΠ: 115, 18-1-2017, ενημέρωση μελών από ΕΟΠΥΥ για είδη πρόσθετης περίθαλψης, Υγειονομικού Υλικού, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Συμπληρωμάτων Ειδικής Διατροφής και για αποζημίωση δαπανών στους ασφαλισμένους για θεραπείες Ειδικής Αγωγής και αγορά Οπτικών Ειδών

Προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών, αριθμ.πρωτ. ΔΒ3/οικ.408/3.1.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 89/16.1.2017), με θέμα: «Νέα Διαδικασία, Υποβολές συμβεβλημένων παροχών για είδη πρόσθετης περίθαλψης, Υγειονομικού Υλικού, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Συμπληρωμάτων Ειδικής Διατροφής μετά την υπογραφή συμβάσεων» και
  2. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών, αριθμ.πρωτ. ΔΒ3Α/οικ.1686/13.1.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 91/16.1.2017), με θέμα: «Παράταση προθεσμίας για αποζημίωση δαπανών στους ασφαλισμένους για θεραπείες Ειδικής Αγωγής και αγορά Οπτικών Ειδών, μέχρι 1.2017», με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

(περισσότερα…)

Συνταγογράφηση εξετάσεων προληπτικής ιατρικής

Συνταγογράφηση εξετάσεων προληπτικής ιατρικής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)

Κυρία/ε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Σχεδιασμού Αγοράς και Παρακολούθησης Δικτύου Παροχών ΠΦΥ, αριθμ.πρωτ. ΔΒ3Β/Φ5/13/οικ.35639/15.9.2016, (ΑΠ ΠΙΣ: 1941/27.9.2016), με θέμα: «Ενημέρωση των μελών σας σχετικά με τη συνταγογράφηση εξετάσεων προληπτικής ιατρικής» και
  2. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. Τμήμα Β’, αριθμ.πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ.68720/15.9.2016, (ΑΠ ΠΙΣ: 1926/23.9.2016), με θέμα: Διαβίβαση εγγράφου, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

(περισσότερα…)

Σχετικά με την εγγραφή των ιατρών που συνταγογραφούν παροχές υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο ηλεκτρονικό μητρώο

Σχετικά με την εγγραφή των ιατρών που συνταγογραφούν παροχές υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο ηλεκτρονικό μητρώο

Ενημέρωση Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου:

“Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας, Αθήνα 1.6.2016 ΑΠ: 10 68

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε το εξής έγγραφο:

1.   Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση: Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Αναπτυξιακών Εργων, αριθμ.πρωτ. 19328/23.5.2016, (ΑΠ ΠΙΣ: 1067/1.6.2016), με θέμα: «Σχετικά με την εγγραφή των ιατρών που συνταγογραφούν παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ, στο ηλεκτρονικό μητρώο». με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.”

“ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εγγραφή των ιατρών που συνταγογραφουν παροχές υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο ηλεκτρονικό μητρώο.» (περισσότερα…)

Διάθεση φαρμακευτικού σκευάσματος CHLORALBUCIL

Διάθεση φαρμακευτικού σκευάσματος CHLORALBUCIL

Eνημερωτικό του ΕΟΠΠΥ μέσω του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. (περισσότερα…)