Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ., ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ.

Για την ενημέρωση των μελών μας.

“Σας αποστέλλουμε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρων επί θητεία, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του Νοσοκομείου μας, προς ενημέρωσή σας. Η προθεσμία υποβολής  αιτήσεων – δηλώσεων των υποψήφιων ιατρών με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την εν λόγω προκήρυξη είναι από 01-09-2017 έως & 20-09-2017.

Την έχουμε ήδη αναρτήσει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ3Ο846906Κ-Τ5Ξ)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Δήμητρα Τασοπούλου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ.Ν.Π. “ΤΖΑΝΕΙΟ”
Αφεντούλη & Ζαννή 1
Πειραιάς Τ.Κ. 18536
Τηλ      : 210 4592148
Fax      : 210 4592581
Ε-mail   : [email protected]

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ. by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd