Γενικός Χειρουργός και Πνευμονολόγος για σύναψη ετήσιας σύμβασης έργου με το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων

“Αξιότιμε κ.Πρόεδρε σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας ενδιαφέρεται για την σύναψη ετήσιας σύμβασης έργου με δύο ιδιώτες ιατρούς, έναν ειδικότητας γενικού χειρουργού και έναν ειδικότητας πνευμονολόγου προκειμένου να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στο κατάστημα μας ,αμειβόμενοι ως κατ’ επίσκε­ψη ιατροί και παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε το ενδιαφέρον μας αυτό στους ιατρούς του συλλόγου σας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας στα παρακάτω τηλέφωνα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κορογιάννου Κων/να -τηλ 22620 71703 Παύλου Φιλιώ -τηλ 22620 71769 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd