Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ, ειδικότητας Ψυχιατρικής και βαθμού Επιμελητή Β’ στον Ψυχιατρικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

Για την ενημέρωση των μελών.
Συνημμένα προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ, ειδικότητας Ψυχιατρικής και βαθμού Επιμελητή Β’ στον Ψυχιατρικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης – Ψυχ. Τομέας με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 20 ημερολογιακών ημερών από 18/9/2017 έως 7/10/2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜ.Β’ ΨΥΧ. 2017 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. Ω46Ο4690ΒΤ-ΦΣΧ by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd