Προκήρυξη 4 θέσεων ειδικευμένων επί θητεία στο Γ.Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ

Προκήρυξη τεσσάρων ( 4 ) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία στο Γ.Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θηβών)

Συνημμένο Χωρίς Τίτλο 00238 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd