Προκήρυξη μίας (1) θέσεως ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ)

Γ.Ν.  Λιβαδειάς  -Γ.Ν.  Θηβών (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θηβών)  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Μία (1} θέση Επιμελητή ΒΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ για το Αναισθησιολογικό Τμήμα.

75514690Β0-ΑΥΜ.pdf (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd