ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΤΟ Γ.Ν ΑΡΤΑΣ

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. πρωτ. Δ/106/26-3-2018 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία προκηρύσσονται (8) θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

SKM_55818032708500 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd