Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

Η υπ’αρίθμ. 4109/28-3-2018 απόφαση-προκήρυξη εννιά (9) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου
Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ: 75ΩΤ46907Ρ-03Ψ) για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

4109 28-3-2018 Προκήρυξη 9 Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Του Κλάδου ΕΣΥ 2018 75ΩΤ46907Ρ-03Ψ by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd