ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ακολουθεί η προκήρυξη πλήρωσης:
1. Μιας (1) θέσης, ειδικευμένων ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας
Παθολογίας , στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή/ριας Β΄
2. Μιας (1) θέσης, ειδικευμένων ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας
Αναισθησιολογίας , στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή/ριας Β΄

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, προκήρυξη θέσεων by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd