Προκήρυξη του ΟΚΑΝΑ 72 θέσεων (Iατρούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτές, Ψυχιάτρους, Κοινωνικούς Λειτουργούς)

H προκήρυξη του ΟΚΑΝΑ για 72 θέσεις που αφορούν ιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη (σημείωση: αναφέρονται αμοιβές)

okana_0 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd