Συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας, Ν.Βοιωτίας

Για την ενημέρωση των μελών μας.

“Η εταιρεία μας αναζητεί συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για λογαριασμό  εταιρειών-πελατών μας  που δραστηριοποιούνται στο νομό Βοιωτίας. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο [email protected], επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας, έως 3/09/2017 και ώρα 10:00 πμ. Ευχαριστούμε”