Πρόγραμμα του 24ου Συνεδρίου Ωτολογίας-Ακουολογίας-Νευροωτολογίας

Πρόγραμμα του 24ου Συνεδρίου Ωτολογίας-Ακουολογίας-Νευροωτολογίας

Σας αποστέλλουμε επισυναπτόμενα το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του 24ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας-Ακουολογίας-Νευροωτολογίας σε Συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Φεβρουαρίου 2014, στο Κτίριο ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ. (Αμφιθέατρο Ι).  (περισσότερα…)