Πρόσκληση Εκλογών Ιατρικού Συλλόγου Θηβών
Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Θηβών

Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Θηβών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών που συνεδρίασε την 1η Αυγούστου 2014, μετά την απόφαση του ΔΣ του ΠΙΣ για ενιαία ημερομηνία εκλογών των ιατρικών συλλόγων και έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις των Β.Δ. της 7-11-57, Ν.Δ. 3895/58, Ν.Δ. 4111/60, Ν.727/77, Ν. 1076/80, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1425/84, ΠΔ. 84/86, αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την Κυριακή  12/10/2014.

(περισσότερα…)