17/5/2019,  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17/5/2019,  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για επτά συνεχόμενα χρόνια, οι εργαστηριακοί ιατροί υφίστανται περικοπές , υποτιμολoγήσεις

των εξετάσεων, επιβολή υποχρεωτικών επιστροφών( CLAWBACK) και εκπτώσεων (REBATES).

Έτσι, οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ  μετακυλίονται στον προϋπολογισμό των Εργαστηρίων.

Σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων , το claw back επρόκειτο να μειωθεί. Αντ΄ αυτού αυξάνεται

κατά 20-50%. Συνεχώς προστίθενται  νέες, δαπανηρές εξετάσεις και μειώνονται από διετίας έως

43% οι τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων. Όλα αυτά, οδηγούν στην οικονομική εξόντωση

των μικρών και μεσαίων εργαστηρίων.

               Είναι δικαίωμα και υποχρέωση της πολιτείας , να νομοθετεί και να στηρίζει την ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ,

ΟΧΙ όμως στις πλάτες των εργαστηριακών ιατρών χωρίς καμία απολύτως δική της συμμετοχή.

Τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα επιδόματα και οι παροχές δεν συνάδουν με την εφαρμογή του Clawback.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας :

  1. Να ακυρώσει άμεσα την εφαρμογή του CLAWBACK .
  2. Να υπάρξει κούρεμα των ήδη επιβεβλημένων ποσών του Clawback λόγω υποκοστολόγησης

της αποζημίωσης το 2016, η οποία προφανώς διπλασίασε την πλασματική οφειλή μας και κατά

κατά συνέπεια το clawback.

  1.    Να εκδίδονται μόνο τα παραπεμπτικά τα οποία θα εκτελούνται και θα αποζημιώνονται στο

ακέραιο.

       Οι εργαστηριακοί ιατροί δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις στην πολιτεία αλλά και ίσα   

                      δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ    ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΗΒΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                         ΦΙΛΙΩ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ                                            ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΝΙΚΑΣ