Συνταγογράφηση εξετάσεων προληπτικής ιατρικής

Συνταγογράφηση εξετάσεων προληπτικής ιατρικής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)

Κυρία/ε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Σχεδιασμού Αγοράς και Παρακολούθησης Δικτύου Παροχών ΠΦΥ, αριθμ.πρωτ. ΔΒ3Β/Φ5/13/οικ.35639/15.9.2016, (ΑΠ ΠΙΣ: 1941/27.9.2016), με θέμα: «Ενημέρωση των μελών σας σχετικά με τη συνταγογράφηση εξετάσεων προληπτικής ιατρικής» και
  2. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. Τμήμα Β’, αριθμ.πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ.68720/15.9.2016, (ΑΠ ΠΙΣ: 1926/23.9.2016), με θέμα: Διαβίβαση εγγράφου, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

(περισσότερα…)