Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών

Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Θέμα: Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών. Σχετ: Νόμος 4413/2016 (ΦΕΚ. 148Α 78-8-2016)

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους ιατρούς των ειδικοτήτων παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του γενικού ιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, τους ιατρούς χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια, οφθαλμιάτρου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, νευροψυχιάτρου και ψυχιάτρου, για την εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού νόμου. (περισσότερα…)