ΗΜΕΡΙΔΑ “ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ”  ΣΑΒΒΑΤΟ, 22.10.2016, ΩΡΑ 18.30, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΛ. ΚΟΦΙΝΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ “ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ” ΣΑΒΒΑΤΟ, 22.10.2016, ΩΡΑ 18.30, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΛ. ΚΟΦΙΝΗΣ»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θηβών με την συνεργασία του Δήμου Θηβαίων σας προσκαλούν σε: ΗΜΕΡΙΔΑ “ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ”

ΣΑΒΒΑΤΟ, 22.10.2016, ΩΡΑ 18.30, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΛ. ΚΟΦΙΝΗΣ»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

  1. Πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος
  2. Λουκάςαδιώτης

∆ιευθυντής Ακαδηµίας Αιµοδοσίας * Μέλος ∆.Σ. Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας Αιµατολόγος, Ογκολόγος

  1. Στέλιος Γραφάκος

Καθηγητής Αιµατολόγος, Ογκολόγος

  1. Παναγιώτα Καραφυλλίδου

Κοινωνική Λειτουργός «Όραµα Ελπίδα» (περισσότερα…)