ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣ ΘΗΒΑΣ 25-01-201… by on Scribd