ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΟΕ

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΟΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣ ΘΗΒΑΣ 1-2-2019 … by on Scribd