Ζητούνται Ειδικοί Ιατροί Εργασίας ή με μη Ειδικοί Ιατροί που τηρούν της προδιαγραφές του Ν. 3850/2015, για την περιοχή της Βοιωτίας

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety Ltd, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας ή με μη Ειδικούς Ιατρούς που τηρούν της προδιαγραφές του Ν. 3850/2015 για λογαριασμό εταιρίας πελάτη, για την περιοχή της Βοιωτίας.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω
email: [email protected], ή φαξ : 210 4822091, ή τηλ.: 2104838712.