Ζητούνται γενικοί ιατροί με γνώσεις αγγλικής γλώσσας, για συνεργασία στην Κύπρο

Από Ιατρική Εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητούνται  γενικοί ιατροί με γνώσεις αγγλικής γλώσσας, για συνεργασία στην Κύπρο με δωδεκάμηνη σύμβαση.
Πολύ υψηλές  αποδοχές και  μπόνους  

Επικοινωνία: τηλ:6944325354, 2310 276695,  email: [email protected]