ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ


Ιατρικά Περιοδικά | Επιστημονικές Εταιρίες | Ιατρικοί Σύλλογοι |
Ασφαλιστικά Ταμεία


 

Ιατρικά Περιοδικά

Iatriki Online

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας

Acta Orthopaedica Hellenica

Ελληνική Χειρουργική

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

Ελληνική Πυρηνική Ιατρική

Haema-Αίμα

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής

ΠΝΕΥΜΩΝ
 


 

Επιστημονικές Εταιρίες

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας

Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας

Παθολογοανατομική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Κρήτης
 


 

Ιατρικοί Σύλλογοι

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας

Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου

Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου
 


 

Ασφαλιστικά Ταμεία

Τ.Σ.Α.Υ.

Ι.Κ.Α.

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ο.Α.Ε.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ)

Τ.Ε.Β.Ε.

Τ.Α.Ε.

Τ.Σ.Α.