ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 22.1.2018 – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 22.1.2018 – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

Την αντίθεσή του με την πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ για τους οικογενειακούς ιατρούς εκφράζει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Ο Π.Ι.Σ. τη θεωρεί απαξιωτική για την ιατρική λειτουργία. Επίσης, είναι της άποψης ότι αφήνει ακάλυπτο μεγάλο μέρος του πληθυσμού με κινδύνους για την περίθαλψή του.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ για την πρόσληψη οικογενειακών ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγων και Παιδιάτρων, συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ.την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. (περισσότερα…)

Ενημέρωση ΠΙΣ, ΑΠ:111, 16.1.2018

Ενημέρωση ΠΙΣ, ΑΠ:111, 16.1.2018

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ’ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας & Πρόληψης, αριθμ.πρωτ. Γ1γ/Γ/ΦΑΥ2Α5/Γ.Π./9304722.12.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 73/10.1.2018), με θέμα: «Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο Επιστημονικό Συνέδριο, της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας με θέμα: «Φαρμακευτική Φροντίδα» και
  2. Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, με αριθμ.πρωτ. 4/8.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ 62/10.1.2018), με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

(περισσότερα…)

ΠΙΣ ΑΠ: 2866, 22/12/2017

ΠΙΣ ΑΠ: 2866, 22/12/2017

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους Της Χώρας

Κυρία/ε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Υπουργείο Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα ΓΆνάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, αριθμ.πρωτ. Γ1γ/ΓΦ2, ΦΑΥ7/82003, (ΑΠ ΠΙΣ: 2839/19.12.2017), με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση κατάρτισης Προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής έτους 2018» και
  2. Υπουργείο Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Α’, αριθμ.πρωτ. Γ4β/Γ.Π. οικ.93505/14.12.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 2857/21.12.2017), με θέμα: «Σχετικώς με το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου άσκησης στο εξωτερικό για απόκτηση τίτλου ειδικότητας ή πιστοποιητικού εξειδίκευσης σε ειδικότητες ή εξειδικεύσεις μη θεσμοθετημένες», με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

(περισσότερα…)

ΠΙΣ ΑΠ:2522, 8.11.2017

ΠΙΣ ΑΠ:2522, 8.11.2017

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του τομέα Υγειονομικών, πρ. ΕΤΑΑ, Πρόεδρος Διοικούσας επιτροπής, αρ.πρωτ.142141731/31.102017 (ΑΠ.ΠΙΣ 2521/8.11.2017), με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του συλλόγου σας.

Εμμανουήλ Ηλιάκης

Προιστάμενος Διοικ.Υπηρεσιών

(περισσότερα…)

ΠΙΣ ΑΠ: 2314, 16.10.2017, Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

ΠΙΣ ΑΠ: 2314, 16.10.2017, Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Αθήνα 16.10.2017
ΑΠ: 2314

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Α’- Μεταδοτικών και μη Μεταδοτικών Νοσημάτων, αριθμ.πρωτ. ΓΙα/ΓΠ οικ.76309/11.10.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 2338/18.10.2017), με θέμα: «Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες», με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Εμμανουήλ Ηλιάκης

Προϊστάμενος Διοικ. Υπηρεσιών

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2341 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

ΠΙΣ, ΑΠ: 2314, 16.10.2017,  Σχετικά με συνταγογράφηση εμβολίου PNEUMOVAX 23

ΠΙΣ, ΑΠ: 2314, 16.10.2017, Σχετικά με συνταγογράφηση εμβολίου PNEUMOVAX 23

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

16.10.2017

Αθήνα, ΑΠ:   2314

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα: Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, αριθμ.πρωτ. ΔΒ4Α/Γ23/οικ.41996/13.10.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 2300/13.10.2017), με θέμα: Σχετικά με συνταγογράφηση εμβολίου PNEUMOVAX 23, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Για τον Π.Ι.Σ

Εμμανουήλ Ηλιακής Προϊστάμενος Διοικ.Υπηρεσιών

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ 2314 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd