Π.Ι.Σ 5532/30.4.20 Αναπροσαρμογή Λειτουργίας

Π.Ι.Σ 5532/30.4.20 Αναπροσαρμογή Λειτουργίας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι μετά τις 4 Μαΐου είναι χρήσιμο να αναπροσαρμοστεί η λειτουργεία μας με τον παρακάτω τρόπο:

1) Λειτουργία Ιατρικών Συλλόγων
Η λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων σταδιακά μπορεί να ομαλοποιηθεί, αποφεύγοντας όμως την μη απαραίτητη παρουσία κοινού.
Κατά συνέπεια, εργασίες που μπορούν να γίνονται με τη χρήση της τεχνολογίας από απόσταση, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων γραφειοκρατικών εργασιών, θα πρέπει να συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο. Για την εξυπηρέτηση των ιατρών οι Ιατρικοί Σύλλογοι συνίσταται να λειτουργούν με ραντεβού, ώστε να αποφεύγεται ο συχνωτισμός στα γραφεία τους. Οι υπάλληλοι των Ιατρικών Συλλόγων, συνίσταται να χρησιμοποιών μάσκα, όπως και οι επισκέπτες και φυσικά να τηρούνται σχολαστικά και αυστηρά όλοι οι υπόλοιποι κανόνες κοινωνικής απόστασης και υγιεινής.
2) Ιατρικοί Επισκέπτες (περισσότερα…)

Π.Ι.Σ 5504/27.4.20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Π.Ι.Σ 5504/27.4.20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κανονικά λειτουργούν τα ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια σε όλη τη χώρα. Ήδη από τη Μεγάλη Εβδομάδα όλα τα ιδιωτικά ιατρεία επανήλθαν στη λειτουργία τους, μετά από περίπου τέσσερις εβδομάδες που εξυπηρετούσαν μόνο τα επείγοντα περιστατικά. (περισσότερα…)

Π.Ι.Σ. 5439/16.4.20 Υποχρεώσεις πιστοποιημένων ιατρών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Π.Ι.Σ. 5439/16.4.20 Υποχρεώσεις πιστοποιημένων ιατρών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Με το παρόν εφιστούμε προσοχή όλων των Ιατρών που διαθέτουν πιστοποίηση στο σύστημα συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με υποχρέωση τους να συνταγογραφούν φάρμακα μόνο κατόπιν εξετάσεως του ασθενούς με φυσική παρουσία (πλην εκτάκτων / όλως εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την κρίση του Ιατρού που να δικαιολογούν την εξ’ αποστάσεως συνταγογράφηση) και την διαπίστωση υπαρκτών, κατά την κρίση του συνταγογραφούντος ιατρού, αναγκών του ασθενούς. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του συνταγογραφούντος Ιατρού, εφόσον υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. φέρει πειθαρχική ευθύνη και μπορεί να υποστεί σημαντικές λοιπές κυρώσεις. Οι συμβεβλημένοι / πιστοποιημένοι ιατροί φέρουν και αποζημιωτική ευθύνη.

Το πλέγμα των σχετικών διατάξεων, τις οποίες σας παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας είναι οι: (περισσότερα…)

Π.Ι.Σ Α.Π.5440, 16.4.20, Ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση Covid-19

Π.Ι.Σ Α.Π.5440, 16.4.20, Ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση Covid-19

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τις ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με την τρέχουσα αναπροσαρμογή του καταλόγου από την Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.

Οι ομάδες πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση με Covid-19, μπορούν να προσδιοριστούν επί του παρόντος ως εξής: (περισσότερα…)

Π.Ι.Σ ΑΠ:5332, 02.04.2020, αποστολή εγγράφων

Π.Ι.Σ ΑΠ:5332, 02.04.2020, αποστολή εγγράφων

Προς: Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που ετοίμασε η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων:

  1. Αλγόριθμος διαχείρισης παιδιών και εφήβων με ύποπτη λοίμωξη από COVID-19.
  2. Πρωτόκολλο διαχείρισης Νεογνού, Επιτόκου με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο COVID-19.

(περισσότερα…)

ΠΙΣ – 26.03.2020_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΥΥ

ΠΙΣ – 26.03.2020_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΥΥ

Α.Π.: 5237 Αθήνα, 26/03/2020

Προς Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στην παρούσα φάση θεωρούμε σκόπιμο να υπάρξουν άμεσα οι απαραίτητες αλλαγές ώστε οι ασθενείς που βρίσκονται στο σπίτι τους να έχουν τη δυνατότητα διάγνωσης εκτός νοσοκομείων, προκειμένου τις επόμενες ημέρες στις κρατικές δομές – Κέντρα Υγείας, ΤοΜΥ και νοσοκομεία – να προσέρχονται μόνο διαγνωσμένοι για COVID-19 ασθενείς ή ασθενείς για άλλους επείγοντες λόγους. (περισσότερα…)