1ο Συνέδριο, «Νεότερες εξελίξεις στη νευρολογία και στα συναφή πεδία»

1ο Συνέδριο, «Νεότερες εξελίξεις στη νευρολογία και στα συναφή πεδία»

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα για το 1ο Συνέδριο με θέμα «ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΕΔΙΑ» με Πανελλήνια και Διεθνή Συμμετοχή / 10-12 Οκτωβρίου 2013 / Θεσσαλονίκη (περισσότερα…)