18η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιατρικών Λοιμώξεων, 11/10/14

18η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιατρικών Λοιμώξεων, 11/10/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
18η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιατρικών Λοιμώξεων
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2014
Σε συνεργασία με την Εταιρεία Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική (περισσότερα…)