Τα ζητήματα που έθεσε ο ΠΙΣ στον Υπουργό Υγείας

Τα ζητήματα που έθεσε ο ΠΙΣ στον Υπουργό Υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κρίσιμη συνάντηση ΠΙΣ με τον Υπουργό Υγείας για την Υγεία και το Ιατρικό Λειτούργημα. (περισσότερα…)