21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ Alzheimer –΄Aνοιας  «ΜΗ ΜΕ ΞΕΧΝΑΣ»

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ Alzheimer –΄Aνοιας «ΜΗ ΜΕ ΞΕΧΝΑΣ»

ΘΕΜΑ: Παγκόσμιος Μήνας /Ημέρα  Alzheimer – Άνοιας_ 21 Σεπτεμβρίου 2016, με θέμα: «Μη με ξεχνάς». (Remember Me)

Σχετ.: 1. Το από 2.9.2016 έγγραφο της Εταιρείας Νόσου Alzheimer- & Συναφών Διαταραχών Αθηνών. 2. Το υπ’αριθμ. 83/5.9.2016 (Γ.Π. 67383/9.9.2016 ) έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών.

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ’ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία με το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας -Alzheimer· που εποπτεύεται από το Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Alzheimer (world Alzheimers Month), όπως έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και είναι ο μήνας Σεπτέμβρης εκάστου έτους, και με επίκεντρο την Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer Άνοιας, που είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2016, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα: (περισσότερα…)