ΠΙΣ, ΑΠ: 2079, Ενημέρωση σχετικά με ιατρικά πιστοποιητικά θανάτου

Αθήνα 22/9/2017, ΑΠ: 2079

Προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεν.Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εκλογών, Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης, αριθμ.πρωτ. οικ/974/13.9.2017/11.9.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 2075/21.9.2017), με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με ιατρικά πιστοποιητικά θανάτου», με τη παράκληση όπως ενημερώστε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2079 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd