14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας

Α’ ανακοίνωση του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας που θα διοργανωθεί στην Αθήνα στις 06-07 Μαρτίου 2015, η οποία και επισυνάπτεται. Το link για το site του συνεδρίου είναι www.angiologycongress.gr

Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ