ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 3.4.2013, Συντονιστική Επιτροπή των Φορέων της Θήβας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

              Με πρωτοβουλία του Ι.Σ.Θήβας πραγματοποιήθηκε  συγκέντρωση όλων των φορέων της

Πόλης στην αίθουσα του Ε. Επιμελητηρίου με θέμα την επικρατούσα τραγική κατάσταση  του Νοσοκομείου την Θήβας.Μετά από την συζήτηση που ακολούθησε οι φορείς της πόλης της Θήβας, εκτίμησαν τις δυσχερείς εξελίξεις σε σχέση με τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών, μετά την κατάργηση της νομικής του προσωπικότητας από τις αρχές του 2013, σύμφωνα με το νόμο 4052/2012, της έλλειψης διοίκησής του, την αδυναμία πλήρους λειτουργίας των ιατρικών υπηρεσιών, τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και παραϊατρικού καθώς και τις σημαντικές ελλείψεις σε εξοπλισμό, υγειονομικό υλικό, περικοπή δαπανών, μη λειτουργία αναγκαίων εργαστηρίων κοκ.

                 Η κατάσταση είναι τραγική.

    Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή, απαιτείται να αποκτήσει: 

Στελέχωση χωρίς καθυστέρηση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, – Διοίκηση και επομένως απαιτείται η ανασύσταση της νομικής του προσωπικότητας, – προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την αξιοπρεπή και ελάχιστη λειτουργία του, – και  χρηματοδότησή του, σύμφωνα με τις ανάγκες του για την εξυπηρέτηση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής για Δημόσια και Δωρεάν Υγεία .

             Όμως παρά τα προβλήματα, και τις συνεχείς παραστάσεις οι αρμόδιες αρχές, (Κυβέρνηση,  αρμόδια ΥΠΕ – ενιαία Διοίκηση) δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα στις εκκλήσεις για να ανατραπεί η δυσμενής αυτή κατάσταση.

           Κατόπιν αυτών, η συγκέντρωση των φορέων της Θήβας αποφάσισε ότι μόνη διέξοδος για να αντιμετωπισθεί το μείζον αυτό πρόβλημα, είναι η δυναμική κινητοποίηση των φορέων, η συνέχιση συλλογής υπογραφών για την ενημέρωση και την συμμετοχή όλων των πολιτών και η προσφυγή στην δικαιοσύνη για την αδυναμία της ασφαλούς προσφοράς υπηρεσιών από το Νοσοκομείο.

             Καλούμε τους πολίτες της Θήβας και της ευρύτερης περιοχής σε μαζική, παλλαϊκή συγκέντρωση και Πανθηβαϊκή απεργία στις 17 Απριλίου 2013 και ώρα 10: 30 πμ στην κεντρική Πλατεία της Θήβας με σκοπό να διεκδικήσουμε άμεσα:

  • Την επανασύσταση του νομικού προσώπου του Νοσοκομείου Θηβών.
  • Την άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου με το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.
  • Τη χρηματοδότηση του Νοσοκομείου για να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες των πολιτών της Θήβας και της ευρύτερης περιοχής για Δημόσια και Δωρεάν Υγεία.

 

Θήβα 3 Απριλίου 2013

Η συντονιστική Επιτροπή των Φορέων της Θήβας