ΑΠ:1415/1.8.2012

Θήβα 1 Αυγούστου 2012
Αρ.πρωτ.1415

Είναι γνωστό σ΄όλους ότι η χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης σε όλους τους τομείς
αντιμετωπίζει δυσκολίες.
Το Υπουργείο Υγείας με το νομοσχέδιο του απαράδεκτου πρώην Υπουργού Υγείας κ.Λοβέρδου
προχώρησε στο κλείσιμο ή στη συγχώνευση νοσοκομείων, κάτι που έπληξε και την πόλη της Θήβας.
Οι πολίτες της χώρας νοσούν είτε διαμένουν στη Θήβα είτε στη Λιβαδειά είτε αλλού και έχουν την
ανάγκη των γιατρών των Νοσοκομείων. Δεν υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ Λιβαδειάς και Θήβας όσον αφορά το προσωπικό που καθημερινά «μάχεται» για την εξυπηρέτηση των ασθενών. Κανένα Νοσοκομείο δεν περισσεύει. Και τα δύο έχουν λόγο ύπαρξης το καθένα για ιδιαίτερους και σοβαρούς λόγους.
Ούτε οι Δημότες της πόλης, ούτε το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου
έμειναν με «σταυρωμένα τα χέρια». Έχουν γίνει διαρκείς αγώνες, παραστάσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη του Γ.Ν.Θηβών, του οποίου οι δυνατότητες και οι προδιαγραφές είναι αρκετά μεγάλες.
Αντί για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στο Νοσοκομείο της Θήβας βλέπουμε ότι κατά την
διάρκεια των εφημεριών δεν υπάρχει καθημερινή κάλυψη ειδικευμένου Ιατρού σύμφωνα με το
πρόγραμμα. Τα εργαστήρια του Νοσοκομείου (Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό) λειτουργούν μόνο τις πρωινές ώρες και με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υλικά.Βασικές εργαστηριακές και
παρακλινικές εξετάσεις δεν γίνονται ούτε καν στο πρωινό ωράριο. Ακόμα και σήμερα υπολειτουργούν το Χειρουργικό και Καρδιολογικό Τμήμα.
Ο κύριος Διοικητής αποφασίζει για μετακινήσεις Υπαλλήλων και Ιατρών από το Νοσοκομείο της
Θήβας στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς χωρίς να λαμβάνει υπ΄όψιν του τις πραγματικές ανάγκες του
Νοσοκομείου της Θήβας και τον κίνδυνο που διατρέχουν ταυτόχρονα οι πολίτες της Θήβας.
Είναι ολοφάνερο ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας καταρρέει. Τα Νοσοκομεία βρίσκονται στον
αέρα, χωρίς να καλύπτονται στοιχειώδεις ανάγκες σε νοσηλευτικό, εργαστηριακό και Ιατρικό
προσωπικό , προμήθεια υλικών, φαρμάκων κ.λ.π
Θα ήταν «ευχής έργο» να υπάρξει καλύτερος συντονισμός με τις υπάρχουσες δυσμενείς
συνθήκες και την εφαρμογή του «επαίσχυντου» νομοσχεδίου να αναλάβουν άτομα χωρίς
μεροληψία, άκρατο τοπικιστικό πνεύμα και εγωισμούς.

Η Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
Φιλιώ Πρωτόπαπα        Λουκάς Ανανίκας