ΑΠ.4192, Π.Ι.Σ, Λήψη δειγμάτων κορωνοϊου, Αυστηρή Τήρηση Κανόνων Ασφαλείας

Προς όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

ΑΠ.4192